Fra Lahell i vest til Storskjær i øst, og fra Haveråsen i nord til Mølen i sør.

Hvem er vi?

Nettsiden asker.city og mobilappen asker.city utvikles og vedlikeholdes av Someone AS.

Hvorfor?

Opprettelsen av denne nettsiden og asker.city-appen er å gi oss alle en mulighet i å bli bedre kjent med hva som finnes i Asker. Organisasjoner, foreninger, friluftsliv, kaféer og restauranter, forretninger og organisasjoner, kirker og trosamfunn, konsertarrangører, museer og annet som kan være av interesse.