Mellom-Nes kultursti

 

I forbindelse med 100 års jubileumet til Mellom-Nes Vel ble det opprettet en kultursti.